Velkommen til Nørreålavs hjemmeside

Hvem er vi?


Vores mission er:

Varetage lodsejernes interesser i Nørreå dalen. Formålet med ålav'et er at samle alle lodsejere langs Nørreåen, så vi sammen kan bringe ådales

muligheder for landbrugsdrift tilbage til de oprindelige, forbedre vandstrømningen i åen og undgå eventuelt kommende byudvikling og klimaændringers påvirkning af engene Nørreådalen, og dermed forbedre miljøet.


Vision:

Skabe et bedre miljø for erhverv, mennesker og dyr i Nørreå dalen.Lone Frandsen, Løvskal, (formand)

Bjarne Berling, Ålum (næstformand)

Hans Roost Jensen, Helstrup (kasserer)

Jesper Sanko, Hulbæk (sekretær)

Ulrik Brix, Løvskal

 Til medlemmer

Dagsorden til møder

Konstituering 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Udfyld venligst nedenstående blanket.Bliv medlemNørreålav

 

På bestyrelsens vegne:

Lone Frandsen

Telefon: 29 66 46 20

Mail: post@norreaalav.dk

 

Kontingent til foreningen er for året 2022 fastsat til:

500,00 kr. ikke momsbelagt

 

som bedes indbetalt på foreningens konto i Jyske Bank, kontonr. 7845-1353599.

Husk venligst at skrive afsender på.


Til medlemmer

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev

Dagsorden til møder

Konstituering 2022


Udfyld venligst nedenstående blanket.Bliv medlemNørreålav

 

På bestyrelsens vegne:

Lone Frandsen

Telefon: 29 66 46 20

Mail: post@norreaalav.dk

 

Kontingent til foreningen er for året 2022 fastsat til:

500,00 kr. ikke momsbelagt

 

som bedes indbetalt på foreningens konto i Jyske Bank, kontonr. 7845-1353599.

Husk venligst at skrive afsender på.