Velkommen til Nørreålavs hjemmeside

Hvem er vi?


Steen Rasmussen, Løvskal, (formand)

Bjarne Berling, Ålum (næstformand)

Lone Frandsen, Løvskal (kasserer)

Ulrik Brix, Løvskal

Lars Bo Heltzen, Øby

Hans Østergaard, Øby

Hans Roost, Helstrup

 

Jesper Sanko, Hulbæk SuppleantVores mission er:

Varetage lodsejernes interesser i Nørreå dalen. Formålet med ålav'et er at samle alle lodsejere langs Nørreåen, så vi sammen kan bringe ådales

muligheder for landbrugsdrift tilbage til de oprindelige, forbedre vandstrømningen i åen og undgå eventuelt kommende byudvikling og klimaændringers påvirkning af engene Nørreådalen, og dermed forbedre miljøet.


Vision:

Skabe et bedre miljø for erhverv, mennesker og dyr i Nørreå dalen.


Løvskal 16. oktober 2017

Pressemeddelelse:

Vandmassernes hærgen i efteråret 2017 har tydeliggjort behovet for klimasikring.


For yderligere kommentarer:


Steen Rasmussen: tlf. 40 87 45 28


Formand og kontaktperson: sr@steensbo.dkDerfor foreslår Nørreålav regulativrevision for Nørreå, Skals Å og Gudenå udsat.


Høgh udvalget afsluttede sit arbejde i december 2017 og anbefaler opdatering af udpegning af §3 vandløb, der er en væsentlig forhindring for vandløbsvedligeholdelse.


Dernæst anbefaler udvalget at der udarbejdes en vejledning til vandløbsloven, hvorefter vandløb kan klassificeres til f.eks.primært at have afvandingsinteresser, og at vandløbsloven også skal bidrage til klimatilpasning.


Udvalget anlægger også helhedsbetragtninger så naturbevarelse tilgodeses.

Viborg, Favrskov og Randers kommuner har igangsat revision af afløbsregulativerne for Nørreå, Gudenå og Skals Å.


Nørreålav og Skals Ålav har henvendt sig til borgmestrene i de 3 kommuner, om at udsætte regulativ revisionen til Høgh udvalgets anbefalinger er gennemført i løbet af 2018.


Derefter vil vi indlede forhandlinger med kommunerne om forbedring af afvandingsforholdene i de 3 vandløb. Vi forventer at det kan føre til forbedringer af afvandingen i ådalene.


Nørreålav afholder ordinær generalforsamling i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro, onsdag den 28. februar 2018 kl. 19. Her vil vi aflægge beretning og drøfte de fremtidige aktiviteter, der kan forbedre forholdene i Nørreådalen.


Alle er velkomne.


Høgh udvalgets rapport kan findes her:


Artikler

Til medlemmer

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Udfyld venligst nedenstående blanket.Bliv medlemNørreålav

 

På bestyrelsens vegne:

Steen Rasmussen

Telefon: 40 87 45 28

Mail: post@norreaalav.dk

 

Kontingent til foreningen er for året 2017 fastsat til:

500,00 kr. ikke momsbelagt

 

som bedes indbetalt på foreningens konto i Jyske Bank, kontonr. 7845-1353599.

Husk venligst at skrive afsender på.


Nørreålav


Kontakt

Steen Rasmussen

Tlf.: 40 87 45 28

post@norreaalav.dk